Su ve Değerli Ürün Geri Kazanımı


Galvaniz Tesislerinde Asit ve Su Geri Kazanımı
Demir ve çelik gibi malzemeler bulundukları atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içinde fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerini kaybederek korozyona uğramaktadırlar. Met...
Eloksal Tesislerinde Su, Asit ve Kostik Geri Kazanımı
Aluminyum Eloksal kostik banyosu durulama suları içerdikleri ağır metal iyonlarıyla günümüzde en önemli çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ağır metal i&cc...
MDF Tesis Sularının Arıtımı ve Su Geri Kazanımı
MDF Nedir? MDF; termomekanik olarak odun veya diğer lignoselüozik hammaddelerden elde edilen liflerin, sentetik yapıştırıcı ilavesiyle belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan s...
Plastifiyan Atıksuyundan Su ve Alkol Geri Kazanımı
Ftalik asit esterler (PAE) oda sıcaklığında genellikle sıvı halde olup büyük çoğunluğunun erime noktası -25 °C ve altındadır. PAE’lerin kaynama noktası ise 230–486 ...
Sintine Atıksularının Membran Proseslerde Arıtımı
Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin; kazalar sonucu petrol yayılmaları, gemi boyaları ve balast suları dışında önemli bir nedeni de gemilerin katı ve sıvı atıklarını (atıksularını) deniz...
Alkoloid Tesisi Atıksu. Entegre MBR Prosesi ile Arıtılması Su Geri Kazanımı
Haşhaş, M.Ö. 3000 yılından bu yana Anadolu’da geleneksel olarak yetiştirilmektedir. Günümüzde ise yaklaşık 70.000 üretici tarafından ortalama 4-5 dekarlık arazilerde ...
PCB (Printed Circuit Board) Atıksuyundan Bakır ve Su Geri Kazanımı
Baskı devre; tek veya çift yüzeyi bakırla kaplı levhaların farklı yöntemler ile bir elektronik devre çiziminin aktarılması ardından devre elemanlarının bağlantı yollarının &...
PTA Kule Sularından Su ve Etilen Glikol Geri Kazanımı
PTA Kule Sularından Su ve Etilen Glikol Geri Kazanımı ...
Gaz Arıtma Prosesi (Scrubber)
Endüstrinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan kirletici gazların etkilerinin artması sonucunda gaz arıtma proseslerine olan ilgi günümüzde gittikçe önem k...
Maya Endüstrisi Atıksularında Renk Giderimi
Yüksek konsantrasyonlu organik maddeler içeren maya fermantasyonu atık suları, çeşitli kirleticiler beraberliğinde koyu renkte çıkmaktadır ve kolaylıkla arıtılamamaktadır....
Tekstil Endüstrisi Atıksuyundan Su ve Kostik Geri Kazanımı
Günümüzde insan faaliyetlerinin artışına bağlı olarak, azalan su kaynakları ve artan maliyetler ile birlikte atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılması giderek artan bir şekild...
Salamura Zeytin Suyu Arıtımı, Su ve Tuz Geri Kazanımı
Dünyada ve Türkiye'de salamura atık sularının klasik bir arıtma metodu ile arıtılması mümkün olmadığından, bu durum ciddi işletme maliyetlerine neden olmaktadır.BYchim, bu a...
Marmara Birlik, Bursa
Genmak Alüminyum
Alka Group, Kocaeli
Borusan Mannesmann

Haberler

Friday, October 9, 2015
Yeni Web Sitemiz Yayında...

Referanslarımız

Gentaş, Bolu
Reçine Atık Sularının Özel Bir Yöntemle Arıtımı......
Borusan Mannesmann
Borusan Mannesman firmasına galvanizli borularının NSF testlerinde baş...
Çanakkale Limanı, Çanakkale
Sintine Atıksularından Su Geri Kazanımı......

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!