Endüstriyel Atıksu Arıtımı


Firmamız Endüstriyel Atıksu Arıtımı uygulamalarında uzman kadrosunun bilgi birikimi ve akademik danışmanlarıyla birlikte çalışarak çok çeşitli sektörlerde uygulamalar yapmaktadır. Gerek geri kazanım (sıfır deşarj / sıfır atık), gerekse doğrudan kanala deşarj, alıcı ortama deşarj uygulamalarında endüstrilere özgün hizmet vermektedir.

Endüstriyel Atıksu Arıtımı Uygulama Alanları
Endüstriyel atıksuların özellikleri, endüstriden endüstriye oldukça farklılıklar göstermektedir. Aynı daldaki endüstrilerde bile, kullanılan hammaddeler ve uygu...
Endüstriyel Atıksu Arıtımı MBR Uygulamaları
MBR Biyoreaktörler merkezi olmayan atıksu arıtımı uygulamaları için uygundur (Organize sanayi bölgesinde arıtılmış atıksuyun proses suyu olarak kullanılması gibi).Membran Biyoreakt...
Borusan Mannesmann
Alka Group, Kocaeli
Marmara Birlik, Bursa
Genmak Alüminyum

Referanslarımız

Marmara Birlik, Bursa
Salamura Atıksularının Membran Prosesler Yardımıyla Arıtılarak Proses ...

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!