Kavitasyon Destekli Flotasyon ve Fenton


BYR Kimya, endüstriyel atıksuyun karakterine bağlı olarak gerektiğinde kavitasyon destekli flotasyon yöntemiyle atıksulardan katı partüküllerin ayrılmasını sağlayacak sistemleri yaparak müşterilerine teslim etmektedir. Kavitasyon destekli flotasyonun klasik flotasyondan ayıran en büyük özelliği, sistemde kullanılan kavitasyon problarının mikro ölçekte baloncuklar oluşturması ve böylece klasik yönteme göre daha hızlı ve etkili flotasyonu gerçekleştirmesidir.

Ayrıca kavitasyon destekli Fenton prosesi ile klasik fentona göre etkili ve daha az H2O2 tüketimi.

Borusan Mannesmann
Genmak Alüminyum
Alka Group, Kocaeli
Marmara Birlik, Bursa

Referanslarımız

Nilüfer O. S. B., Bursa
Endüstriyel Atık Suları Arıtan Mevcut Arıtma Tesisinin Revizyonu....
Çanakkale Limanı, Çanakkale
Sintine Atıksularından Su Geri Kazanımı......

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!