Kavitasyon Destekli Flotasyon ve Fenton


BYR Kimya, endüstriyel atıksuyun karakterine bağlı olarak gerektiğinde kavitasyon destekli flotasyon yöntemiyle atıksulardan katı partüküllerin ayrılmasını sağlayacak sistemleri yaparak müşterilerine teslim etmektedir. Kavitasyon destekli flotasyonun klasik flotasyondan ayıran en büyük özelliği, sistemde kullanılan kavitasyon problarının mikro ölçekte baloncuklar oluşturması ve böylece klasik yönteme göre daha hızlı ve etkili flotasyonu gerçekleştirmesidir.

Ayrıca kavitasyon destekli Fenton prosesi ile klasik fentona göre etkili ve daha az H2O2 tüketimi.

Alka Group, Kocaeli
Genmak Alüminyum
Borusan Mannesmann
Marmara Birlik, Bursa

Haberler

Friday, October 9, 2015
Yeni Web Sitemiz Yayında...

Referanslarımız

Plastay, İstanbul
Ftalik Asit Ester İçeren Atıksudan Membran Sistemi ile Alkol ve...
Kastamonu Entegre, Kocaeli
Rafineri Atıksularından Su ve Lif (Hammadde) Geri Kazanımı......

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!