Kavitasyon Destekli Flotasyon ve Fenton


BYR Kimya, endüstriyel atıksuyun karakterine bağlı olarak gerektiğinde kavitasyon destekli flotasyon yöntemiyle atıksulardan katı partüküllerin ayrılmasını sağlayacak sistemleri yaparak müşterilerine teslim etmektedir. Kavitasyon destekli flotasyonun klasik flotasyondan ayıran en büyük özelliği, sistemde kullanılan kavitasyon problarının mikro ölçekte baloncuklar oluşturması ve böylece klasik yönteme göre daha hızlı ve etkili flotasyonu gerçekleştirmesidir.

Ayrıca kavitasyon destekli Fenton prosesi ile klasik fentona göre etkili ve daha az H2O2 tüketimi.

Alka Group, Kocaeli
Borusan Mannesmann
Genmak Alüminyum
Marmara Birlik, Bursa

Referanslarımız

Plastay, İstanbul
Ftalik Asit Ester İçeren Atıksudan Membran Sistemi ile Alkol ve...
Tüpraş, Kocaeli
Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Konusunda Danışmanlık Hizmeti......

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!